Heiteallikas HEIT0004436

L.ÕV/328139 Hiteh Autoteenindus OÜ
Hiteh Autoteenindus OÜ (10448931)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri nr 2 ventilatsioon ja küte V6 1.13 10.00 9.73 60.00 060102 020106 6588179,545963
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.017 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
115-10-6 Dimetüüleeter 0.003 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
591-78-6 Metüül-n-butüülketoon (2-Heksanoon) 0.001 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.017 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) Tavaheide 01.09.2016 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) Tavaheide 01.09.2016 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.031 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.009 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.002 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.002 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.003 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.161 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.127 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid Tavaheide 01.09.2016 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s Tavaheide 01.09.2016 - ..