Heiteallikas HEIT0004446

L.ÕV/328154 Rekman OÜ
Rekman OÜ (10093586)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviliini värvikamber V2 0.50 7.00 16.99 21.00 060107 6588104,549238
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.021 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-56-1 Metanool (Metüülalkohol) 0.00004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.00274 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.02 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.0003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.009 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.066 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.064 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.08266 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..