Heiteallikas HEIT0004468

L.ÕV/328175 Baltplast AS
AS Baltplast (10029370)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V6 0.50 12.00 7.00 20.00 060403 6600874,545797
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.031 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.014 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.013 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.021 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.099 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..