Heiteallikas HEIT0004473

L.ÕV/328175 Baltplast AS
AS Baltplast (10029370)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V1 0.40 12.00 4.00 20.00 060403 6600884,545795
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.012 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.005 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.005 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.008 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.037 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..