Heiteallikas HEIT0004475

L.ÕV/328180 Värvaltrans OÜ
Osaühing Värvaltrans (10407085)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvilabori ventilatsioon V3 0.15 7.50 3.15 20.00 060102 6587544,538891
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.0003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.00002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.000005 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.00001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.000004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.000001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.00003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid 0.000004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..