Heiteallikas HEIT0004478

L.ÕV/328180 Värvaltrans OÜ
Osaühing Värvaltrans (10407085)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti korsten K1 0.30 7.50 1.81 130.00 020106 6587550,538898
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.03 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 56.094 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.03 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.03 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..