Heiteallikas HEIT0004481

L.ÕV/328188 ArtAuto Keretööd OÜ
ArtAuto Keretööd OÜ (11630000)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri nr 2 põleti K3 0.25 9.00 2.60 130.00 020106 060102 6585547,537227
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.03 g/s 0.064 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.03 g/s 0.064 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.03 g/s 0.064 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..