Heiteallikas HEIT0004483

L.ÕV/328188 ArtAuto Keretööd OÜ
ArtAuto Keretööd OÜ (11630000)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri nr 2 ventilatsioon V2 1.13 8.00 5.55 20.00 060102 6585552,537221
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.003 g/s 0.023 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s 0.011 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.0005 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.005 g/s 0.037 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.008 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.017 g/s 0.126 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.146 g/s 1.096 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.0005 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..