Heiteallikas HEIT0004495

L.ÕV/328194 Värvaltrans Tartu OÜ
Värvaltrans Tartu OÜ (10319783)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V2 1.11 7.00 10.13 60.00 060102 6478225,659144
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.016 g/s 0.117 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s 0.015 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.002 g/s 0.011 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.053 g/s 0.398 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.123 g/s 0.918 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..