Heiteallikas HEIT0004508

L.ÕV/328223 Mistra-Autex AS
Mistra-Autex AS (10060658)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
0,65 MW katla korsten S11 0.22 12.00 7.58 207.00 030103b 6582208,567043
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.098 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.065 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.00003 mg/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.00002 mg/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0002 mg/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.257 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.065 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0007 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..