Heiteallikas HEIT0004509

L.ÕV/328223 Mistra-Autex AS
Mistra-Autex AS (10060658)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
3,3 MW katla korsten S12 0.34 12.00 16.30 208.00 030103b 6582205,567042
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.495 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.33 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0002 mg/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.00008 mg/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.304 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.33 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.004 g/s Tavaheide 30.09.2016 - ..