Heiteallikas HEIT0004528

L.ÕV/328276 Värviks OÜ
Värviks OÜ (12228820)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvilabori ventilatsioon V3 0.10 5.00 10.83 20.00 060102 6473960,526998
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.0002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-56-1 Metanool (Metüülalkohol) Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.00001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.00001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.00003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.000001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..