Heiteallikas HEIT0004535

L.ÕV/328278 Lääne-Nigula Varahaldus AS
Lääne-Nigula Varahaldus AS (10447162)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatla korsten K2 0.40 25.00 3.78 130.00 020103b 6535372,486475
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.122 g/s 0.182 t Tavaheide 02.09.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.046 g/s 0.069 t Tavaheide 02.09.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.006 mg/s 0.008 kg Tavaheide 02.09.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.429 g/s 0.64 t Tavaheide 02.09.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 g/s 0.008 t Tavaheide 02.09.2019 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.007 g/s 0.01 t Tavaheide 02.09.2019 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.007 g/s 0.01 t Tavaheide 02.09.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.044 g/s 0.066 t Tavaheide 02.09.2019 - ..