Heiteallikas HEIT0004546

L.ÕV/328282 Well Technology OÜ
Well Technology OÜ (12843577)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri põletid VA-1 0.42 12.50 1.80 180.00 030106 6588354,734123
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.031 g/s Tavaheide 21.10.2016 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.031 g/s Tavaheide 21.10.2016 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.002 g/s Tavaheide 21.10.2016 - ..