Heiteallikas HEIT0004548

L.ÕV/328282 Well Technology OÜ
Well Technology OÜ (12843577)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon VA-3 1.75 12.50 3.58 20.00 040210 6588315,734131
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.772 g/s Tavaheide 21.10.2016 - ..
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks Tavaheide 21.10.2016 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.727 g/s Tavaheide 21.10.2016 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks Tavaheide 21.10.2016 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 21.10.2016 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.004 g/s Tavaheide 21.10.2016 - ..