Heiteallikas HEIT0004566

L.ÕV/328346 DEREK OÜ
DEREK OÜ (10396985)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti korsten K1 0.27 8.00 1.75 130.00 020106 6582855,537682
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.014 g/s 0.262 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.014 g/s 0.262 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s 0.017 t Tavaheide 01.01.2019 - ..