Heiteallikas HEIT0004568

L.ÕV/328346 DEREK OÜ
DEREK OÜ (10396985)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 0.95 8.00 10.89 20.00 060102 6582850,537683
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.013 g/s 0.006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.019 g/s 0.142 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.059 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.072 g/s 0.199 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.116 g/s 0.01 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.008 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.005 g/s 0.007 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.055 g/s 0.03 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.207 g/s 0.964 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.093 g/s 0.58 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid 0.0004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..