Heiteallikas HEIT0004605

KL-513378 Heavy Industry Estonia OÜ
Heavy Industry Estonia OÜ (12869341)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmbekorsten nr 2 S3 1.00 9.18 12.38 20.00 060108 6587502,545955
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.02 g/s 0.15 t Tavaheide 15.09.2021 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 t Tavaheide 15.09.2021 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.013 g/s 0.098 t Tavaheide 15.09.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.091 g/s 0.678 t Tavaheide 15.09.2021 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.07 g/s 0.527 t Tavaheide 15.09.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.232 g/s 1.737 t Tavaheide 15.09.2021 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.003 g/s 0.023 t Tavaheide 15.09.2021 - ..