Heiteallikas HEIT0004636

L.ÕV/328566 NOTE Pärnu OÜ
NOTE Pärnu OÜ (10358547)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon nr 1 V7 0.80 10.00 6.37 21.00 060203 060108 6470715,532192
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.05 t Tavaheide 29.11.2022 - ..