Heiteallikas HEIT0004637

L.ÕV/328566 NOTE Pärnu OÜ
NOTE Pärnu OÜ (10358547)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon nr 2 V8 0.80 10.00 6.37 21.00 060203 060108 6470748,532156
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0005 g/s 0.0004 t Tavaheide 29.11.2022 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.006 g/s 0.127 t Tavaheide 29.11.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0005 g/s 0.0004 t Tavaheide 29.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.054 g/s 1.129 t Tavaheide 29.11.2022 - ..