Heiteallikas HEIT0004649

L.ÕV/328586 Pärnu Haigla SA
Pärnu Haigla SA (90004527)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator 300 kW; A-D hoone; asub väljas S11 0.14 4.00 16.41 514.00 020106 6472104,532063
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0333 g/s 0.004718 t Tavaheide 04.01.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.0061 g/s 3.145544 t Tavaheide 04.01.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0126 g/s 0.001785 t Tavaheide 04.01.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0015 g/s 0.000212 t Tavaheide 04.01.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0018 g/s 0.000255 t Tavaheide 04.01.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0018 g/s 0.000255 t Tavaheide 04.01.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.0017 t Tavaheide 04.01.2022 - ..