Heiteallikas HEIT0004671

L.ÕV/328682 BLASTSERV OÜ
BLASTSERV OÜ (11199772)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni süsteem V1 0.50 8.00 42.46 20.00 060108 6588800,555040
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.0001 g/s 0.0004 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
67-63-0 0.089 g/s 0.666 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.003 g/s 0.023 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
71-23-8 0.011 g/s 0.083 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.048 g/s 0.357 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.015 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.639 g/s 4.783 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.039 g/s 0.293 t Tavaheide 08.02.2017 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid 0.00002 g/s 0.0002 t Tavaheide 08.02.2017 - ..