Heiteallikas HEIT0004718

L.ÕV/328808 Incap Electronics Estonia OÜ
Incap Electronics Estonia OÜ (10637036)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon V-4 1.13 10.00 9.01 20.00 060203 6459341,411466
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.008 g/s 0.057 t Tavaheide 08.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.015 g/s 0.106 t Tavaheide 08.11.2023 - ..