Heiteallikas HEIT0004727

L.ÕV/328824 T.R. TAMME AUTO OÜ
Osaühing T.R. TAMME AUTO (10020438)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon SA-2 0.25 8.50 1.70 20.00 050201 6584597,636509
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 05.10.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 05.10.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.145 g/s 0.252 t Tavaheide 05.10.2020 - ..