Heiteallikas HEIT0004751

L.ÕV/328887 SAMI Tootmine AS
Aktsiaselts Valga Ferrum (10084251)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber VA-1 0.32 8.00 14.12 20.00 060108 6406543,623208
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.339 g/s 1.465 t Tavaheide 12.07.2022 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.38 g/s 1.641 t Tavaheide 12.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.846 g/s 3.654 t Tavaheide 12.07.2022 - ..