Heiteallikas HEIT0004781

L.ÕV/329069 OGEL OÜ
OGEL OÜ (12371569)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 0.94 4.00 9.62 20.00 060108 6478852,529492
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.041 g/s 0.31 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.262 g/s 0.732 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.011 g/s 0.083 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.011 g/s 0.083 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.006 g/s 0.041 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.80 g/s 2.082 t Tavaheide 01.01.2019 - ..