Heiteallikas HEIT0004783

L.ÕV/329084 BHC AS
Aktsiaselts BHC (10249686)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisliini ventilatsioon V1 0.40 8.50 15.48 20.00 060108 6470642,591929
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.208 g/s 2.111 t Tavaheide 17.12.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.054 g/s 0.545 t Tavaheide 17.12.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.054 g/s 0.545 t Tavaheide 17.12.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.493 g/s 4.999 t Tavaheide 17.12.2019 - ..