Heiteallikas HEIT0004786

L.ÕV/329125 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS
SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS (10423925)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Buderus 2 gaasikatel K2 0.50 12.20 1.98 150.00 030103b 6559642,546464
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.139 g/s 3.103 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 4 569.26 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.098 g/s 2.175 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 g/s 0.037 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
BC Must süsinik 0.002 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 g/s 0.145 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0015 g/s 0.032589 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0015 g/s 0.032589 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0015 g/s 0.032589 t Tavaheide 01.07.2023 - ..