Heiteallikas HEIT0004790

L.ÕV/329125 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS
SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS (10423925)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Fermentor F42 S2 0.32 15.00 13.93 35.00 040609z 6559644,546495
Kuva kaardil
 T 
Fermentor F42 S2 0.32 15.00 13.93 35.00 040609z 6559644,546495
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0001 g/s 0.0018 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.0004 g/s 0.0086 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0013 g/s 0.032 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.0001 g/s 0.0013 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
BTEX 0.0014 g/s 0.039 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.0004 g/s 0.0097 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.317 g/s 28.452 t Tavaheide 01.07.2023 - ..