Heiteallikas HEIT0004795

L.ÕV/329125 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS
SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS (10423925)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
SBR#3 aeromahuti S8 12.00 7.00 0.01 20.00 091001 6559722,546578
Kuva kaardil
 T 
SBR#3 aeromahuti S8 12.00 7.00 0.01 20.00 091001 6559722,546578
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0002 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.00043 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0002 g/s 0.0039 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.0002 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.0088 g/s 0.138 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.0001 g/s 0.0019 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
BTEX 0.0003 g/s 0.0045 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.00079 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0029 g/s 0.045 t Tavaheide 01.07.2023 - ..