Heiteallikas HEIT0004831

L.ÕV/329204 TREV-2 Grupp AS
AS TREV-2 Grupp (10047362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiseljõujaam 2 0.20 5.00 11.65 300.00 030106 6440431,683515
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.06 g/s 0.43 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.06 g/s 0.43 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.006 mg/s 0.043 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.004 mg/s 0.026 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.06 g/s 0.43 t Tavaheide 01.01.2019 - ..