Heiteallikas HEIT0004847

L.ÕV/329259 Läätsa Kalatööstus AS
Läätsa Kalatööstus AS (10448569)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioonikorsten, kala kuumtöötlemine 3 0.25 5.00 12.20 170.00 040627 6446447,397026
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.03 t Tavaheide 17.11.2021 - ..