Heiteallikas HEIT0004860

L.ÕV/329302 Shroma OÜ
Shroma OÜ (11208643)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
003/2 Värvimiskamber nr 2 003/2 0.50 8.00 34.19 20.00 060108 6583880,668802
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.021 g/s 0.201 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.004 g/s 0.04 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.002 g/s 0.027 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.14 g/s 1.33 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.119 g/s 1.129 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.316 g/s 3.336 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.017 g/s 0.181 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.017 g/s 0.181 t Tavaheide 13.11.2020 - ..