Heiteallikas HEIT0004861

L.ÕV/329302 Shroma OÜ
Shroma OÜ (11208643)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
003/1 Värvimisikamber nr 1 003/1 0.50 8.00 15.29 20.00 060108 6583876,668795
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 g/s 0.05 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.001 g/s 0.01 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.035 g/s 0.332 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.03 g/s 0.282 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.079 g/s 0.485 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.004 g/s 0.045 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.004 g/s 0.045 t Tavaheide 13.11.2020 - ..