Heiteallikas HEIT0004862

L.ÕV/329302 Shroma OÜ
Shroma OÜ (11208643)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
002 Plasmalõikus 002 0.32 10.00 21.40 20.00 040210 6583937,668836
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.33 g/s 2.991 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.077 g/s 0.698 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.007 mg/s 0.06 kg Tavaheide 13.11.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 13.11.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 13.11.2020 - ..