Heiteallikas HEIT0004871

L.ÕV/329377 Cipax Eesti AS
Cipax Eesti AS (10092500)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniava nr 3 V3 0.60 8.00 4.90 20.00 060204 060314 6535155,484996
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 0.0011 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
67-63-0 0.0009 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.007 g/s 0.1026 t Tavaheide 01.01.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.043 g/s 0.648 t Tavaheide 01.01.2021 - ..