Heiteallikas HEIT0004923

L.ÕV/329528 VIRU RMT OÜ
VIRU RMT OÜ (10773648)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru 1 001K 1.27 12.00 3.50 20.00 060108 040210 6587316,683658
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.045 g/s 0.254 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.152 g/s 0.03 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
1330-20-7 0.235 g/s 1.652 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
67-63-0 0.39 g/s 0.022 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.269 g/s 1.938 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.831 g/s 3.301 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.016 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.016 t Tavaheide 10.08.2022 - ..