Heiteallikas HEIT0004924

L.ÕV/329528 VIRU RMT OÜ
VIRU RMT OÜ (10773648)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru 2 007K 2.46 13.00 3.98 20.00 040210 6588327,683972
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.01 g/s 0.113 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.008 g/s 0.085 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 1.874 mg/s 6.499 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 2.31 mg/s 2.59 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.066 g/s 0.304 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.066 g/s 0.304 t Tavaheide 10.08.2022 - ..