Heiteallikas HEIT0004935

L.ÕV/329696 Adven Eesti AS
Adven Eesti AS (10066299)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlimahutite hingamistoru HA-20 0.05 3.00 1.67 35.00 050401 6587502,551408
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.02 g/s 0.007 t Tavaheide 01.01.2019 - ..