Heiteallikas HEIT0004947

L.ÕV/329816 Tamsalu EPT AS
Tamsalu EPT AS (10318430)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventilatsioon 1 0.60 11.00 22.30 20.00 060108 6560508,620314
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.928 g/s 3.547 t Tavaheide 12.10.2017 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.363 g/s 0.867 t Tavaheide 12.10.2017 - ..