Heiteallikas HEIT0004977

L.ÕV/329921 Sigma Polymer Group OÜ
Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ (10187689)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniava, metallpindade katmine sidusainega ja kruntvärviga HA-2 1.28 7.50 3.50 20.00 060108 6459477,411200
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.082 g/s 0.576 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 g/s 0.047 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.006 g/s 0.076 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
127-18-4 Tetrakloroetüleen 0.002 g/s 0.012 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
1330-20-7 0.342 g/s 5.094 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.426 g/s 5.717 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.967 g/s 14.769 t Tavaheide 01.07.2020 - ..