Heiteallikas HEIT0005004

L.ÕV/330139 EVMET-MEHAANIK OÜ
EVMET-MEHAANIK OÜ (10177366)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimine 007 1.00 2.00 20.00 060108 6586926,736760;6586933,736771
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.012 g/s Tavaheide 31.07.2019 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 31.07.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.046 g/s Tavaheide 31.07.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s Tavaheide 31.07.2019 - ..