Heiteallikas HEIT0005018

L.ÕV/330326 Baltania OÜ
Baltania OÜ (12137603)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator K-6 0.25 5.00 34.39 482.00 030106 6512127,628978
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.745 g/s 0.0805 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.222 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.088 g/s 0.095 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0007 g/s 0.0002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.014 g/s 0.0016 t Tavaheide 01.01.2019 - ..