Heiteallikas HEIT0005051

L.ÕV/330566 CARSTADT OÜ
CARSTADT OÜ (14235600)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimis-kuivatuskambri väljatõmbeava 2 S4 1.11 10.50 10.26 40.00 060102 6586782,530995
Kuva kaardil
 T 
Värvimis-kuivatuskambri väljatõmbeava 2 S4 1.11 10.50 10.26 40.00 060102 6586782,530995
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.003 g/s 0.023 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.066 g/s 0.474 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s 0.01 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.021 g/s 0.151 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.018 g/s 0.127 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.173 g/s 1.246 t Tavaheide 29.01.2024 - ..