Heiteallikas HEIT0005053

L.ÕV/330566 CARSTADT OÜ
CARSTADT OÜ (14235600)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvilabori (eeltööalade vahel) ventilatsiooni väljatõmbeava 2 S6 0.50 3.20 2.26 20.00 060102 6586796,530982
Kuva kaardil
 T 
Värvilabori (eeltööalade vahel) ventilatsiooni väljatõmbeava 2 S6 0.50 3.20 2.26 20.00 060102 6586796,530982
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.054 g/s 0.392 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.008 g/s 0.055 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.018 g/s 0.131 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.054 g/s 0.392 t Tavaheide 29.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.10 g/s 0.72 t Tavaheide 29.01.2024 - ..