Heiteallikas HEIT0005055

L.ÕV/330739 PRIVATE PROJECT OÜ
PRIVATE PROJECT OÜ (10698160)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja korsten HA-10 0.40 12.00 1.70 150.00 030103b 6415461,679553
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.025 g/s 0.04 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.25 g/s 0.396 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 g/s 0.004 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.25 g/s 0.396 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.012 g/s 0.019 t Tavaheide 15.01.2020 - ..