Heiteallikas HEIT0005056

L.ÕV/330739 PRIVATE PROJECT OÜ
PRIVATE PROJECT OÜ (10698160)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioonisüsteemi väljavisekava HA-20 0.80 8.50 8.80 25.00 060107 030106 6415439,679582
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.004 g/s 0.001 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.005 g/s 2.612 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.045 g/s 0.058 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
1330-20-7 0.145 g/s 0.645 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.054 g/s 0.164 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.014 g/s 0.017 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.137 g/s 0.163 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
67-56-1 Metanool (metüülalkohol) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.105 g/s 0.331 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.482 g/s 2.612 t Tavaheide 15.01.2020 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 15.01.2020 - ..