Heiteallikas HEIT0005058

L.ÕV/330792 Aston Synthetics OÜ
Aston Synthetics OÜ (14131711)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse tagamiseks kasutatavad gaasikatlad H2 0.25 14.00 8.21 225.00 030103b 6589913,552507
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.053 g/s 0.544 t Tavaheide 25.05.2018 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 508.569 t Tavaheide 25.05.2018 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.053 g/s 0.544 t Tavaheide 25.05.2018 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.004 g/s 0.036 t Tavaheide 25.05.2018 - ..