Heiteallikas HEIT0005102

L.ÕV/331132 TREV-2 Grupp AS
TREV-2 Grupp AS (10047362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumenimahuti soojendamine 3 0.15 5.00 5.78 300.00 030313 6572849,641143
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.017 g/s 0.043 t Tavaheide 17.07.2018 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 31.826 t Tavaheide 17.07.2018 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.017 g/s 0.043 t Tavaheide 17.07.2018 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s 0.003 kg Tavaheide 17.07.2018 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 17.07.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 17.07.2018 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.017 g/s 0.043 t Tavaheide 17.07.2018 - ..