Heiteallikas HEIT0005112

L.ÕV/331206 Verston OÜ
Verston Ehitus OÜ (11947047)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumenisoojendus 3 0.24 4.00 1.63 300.00 030313 6551464,643362
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 28.06.2018 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 63.651 t Tavaheide 28.06.2018 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 28.06.2018 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.001 mg/s 0.009 kg Tavaheide 28.06.2018 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s 0.005 kg Tavaheide 28.06.2018 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 28.06.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 28.06.2018 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 28.06.2018 - ..